شماره تلفن 111 به عنوان سامانه ارتباطي دولت و مردم (سامد) در محدوده استان آماده دريافت گزارشات،نظرات ،پيشنهادات و انتقادات شهروندان و هم استاني ها راجع به ادارات دولتي و نهادهاي عمومي استان يزد مي باشد.

 

معرفي تلفن 111 و نحوه كاربرد آن 

 

 

 

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.