پاسخگويي برخط معاون هماهنگي امور عمراني به تماس هاي شهروندان


امروز سه شنبه مهندس صادقيان معاون هماهنگي امور عمراني  در مركز سامد استانداري يزد حضور يافته و به تماس هاي مردمي به صورت برخط پاسخ داد.

طي دو ساعت تقويم زماني، 20 نفر از شهروندان موفق به تماس با 111 شدند و مهندس صادقيان پس از شنیدن درخواست ها و مشکلات مردم ، راهنمایی های لازم را انجام و دستورات مقتضی جهت حل مسائل ارائه كرد.

 

شايان ذكر است طبق تقويم دفتر بازرسي استانداري يزد، مسئولان اين استانداري و مديران كل استان به نوبت هفته اي يكبار در مركز سامد حاضر شده و پاسخگوي تماس‌هاي مردم مي باشند.