تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 11 26
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 26
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.
تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 11 19
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 19
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

رسیدگی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 16
محمد علی شاه‌حسینی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم رسیدگی کرد.
تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 11 12
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 12
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 05
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

پاسخگویی مستقیم و حضوری محمد حسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به اقشار مردم عزیز استان

2023 10 29
 محمد حسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و گفتگو کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 10 29
دکتر فاطمی از طریق «سامانه سامد» به مشکلات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.
تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 10 23
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

پاسخگویی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به اقشار مردم عزیز استان

2023 10 15
محمد حسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و گفتگو کرد.
تداوم خدمت؛ بی وقفه و پر قدرت/

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 09 17
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

دیدار صمیمانه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با اقشار مختلف مردم

2023 09 17
محمدحسین طالبی؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در یکشنبه های #مردم_مداری با اقشار مختلف مردم دیدار و گفتگو کرد.

پاسخگویی رو در رو سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 09 17
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

پاسخگویی رو در رو معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد به مردم

2023 09 11
مهندس علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در #یکشنبه_های_مردمی رودرو با مردم گفتگو کرد.
تداوم خدمت؛ بی وقفه و پر قدرت/

پاسخگویی مستقیم و حضوری محمدحسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 09 11
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

تداوم خدمت؛ بی وقفه و پر قدرت/ پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 09 03
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 09 03
دکتر فاطمی از طریق «سامانه سامد» به مشکلات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.
تداوم خدمت؛ بی وقفه و پر قدرت/

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 08 27
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.
— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۴۸ نتیجه