رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 12 24
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

پژوهشگر برتر وزارت کشور از استانداری یزد انتخاب شد

2023 12 23
در دومین جشنواره پژوهشی شهید فخری زاده، کارشناس استانداری یزد به عنوان «پژوهشگر برتر درمجموعه وزارت کشور» معرفی شد و از سوی مقام عالی وزارت مورد تشویق قرار گرفت.

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 12 10
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 12 10
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.
تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 11 26
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 26
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.
تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 11 19
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 19
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

رسیدگی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 16
محمد علی شاه‌حسینی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم رسیدگی کرد.
تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 11 12
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 12
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 11 05
مهران فاطمی از طریق «سامانه سامد» به خواسته ها و مطالبات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.

پاسخگویی مستقیم و حضوری محمد حسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به اقشار مردم عزیز استان

2023 10 29
 محمد حسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و گفتگو کرد.

رسیدگی استاندار یزد به خواسته ها و مطالبات مردم از طریق «سامانه سامد»

2023 10 29
دکتر فاطمی از طریق «سامانه سامد» به مشکلات مردم به صورت مستقیم و تلفنی رسیدگی کرد.
تداوم خدمت، بی وقفه و پر قدرت؛

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 10 23
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

پاسخگویی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به اقشار مردم عزیز استان

2023 10 15
محمد حسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و گفتگو کرد.
تداوم خدمت؛ بی وقفه و پر قدرت/

پاسخگویی مستقیم و حضوری استاندار یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 09 17
استاندار یزد به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

دیدار صمیمانه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با اقشار مختلف مردم

2023 09 17
محمدحسین طالبی؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در یکشنبه های #مردم_مداری با اقشار مختلف مردم دیدار و گفتگو کرد.

پاسخگویی رو در رو سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به اقشار مختلف مردم استان

2023 09 17
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به صورت مستقیم با مردم دیدار و دستورات مقتضی جهت حل مسائل و دغدغه های آن ها را صادر کرد.

پاسخگویی رو در رو معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد به مردم

2023 09 11
مهندس علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در #یکشنبه_های_مردمی رودرو با مردم گفتگو کرد.
— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۲۱ - ۴۰ از ۱۷۲ نتیجه