یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شهروندان گرامي براي انعكاس گزارش واقعي خود راجع به رشوه و سوء استفاده از مقام اداري مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:

 

1- حضور در دفتر بازرسي استانداري يزد

 

2- تماس با شماره 31112420

 

3- ارسال گزارش با نمابر شماره 36284959