اطلاعيه

اطلاعيهدر پي درج و انتشار جدول مقايسه اي ارزيابي عملكرد فرمانداري ها در برخي شبكه هاي اجتماعي به اطلاع مي رساند گزارش ارسالي از وزارت كشور مربوط به عملكرد فرمانداري ها در سال 1396 مي باشد. ضمن اين كه اخبار رسمي اين اداره كل در صورت لزوم از طريق پايگاه خبري استانداري در اختيار عموم قرار مي گيرد.