پاسخگويي برخط معاون هماهنگي امور عمراني به تماس هاي شهروندان

پاسخگويي برخط معاون هماهنگي امور عمراني به تماس هاي شهروندانامروز سه شنبه مهندس صادقيان معاون هماهنگي امور عمراني  در مركز سامد استانداري يزد حضور يافته و به تماس هاي مردمي به صورت برخط پاسخ داد.

طي دو ساعت تقويم زماني، 20 نفر از شهروندان موفق به تماس با 111 شدند و مهندس صادقيان پس از شنیدن درخواست ها و مشکلات مردم ، راهنمایی های لازم را انجام و دستورات مقتضی جهت حل مسائل ارائه كرد.

 

شايان ذكر است طبق تقويم دفتر بازرسي استانداري يزد، مسئولان اين استانداري و مديران كل استان به نوبت هفته اي يكبار در مركز سامد حاضر شده و پاسخگوي تماس‌هاي مردم مي باشند.