کارگاه آموزشی دوره ارزشیابی روسای ادارات شهرستان ها

کارگاه آموزشی دوره ارزشیابی روسای ادارات شهرستان هابمنظور آشنایی بیشتر نمایندگان فرمانداری های استان با دستورالعمل و فرایند ارزشیابی روسای ادارت شهرستان ها دوره آموزشی ارزشیابی در محل فرمانداری مهریز برگزار شد.

در این کارگاه که امروز دوشنبه 3 /2 /97 با حضور نمایندگان دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی در محل فرمانداری مهریز برگزار گردید مفاد دستورالعمل ارزشیابی و چگونگی تکمیل فرم های ارزشیابی روسای ادارت به بحث گذاشته شد. در این جلسه که فرماندار مهریز هم حضور داشت در مورد نقش روسای ادارات در تحقق برنامه عملیاتی ذیربط نکاتی ارائه گردید.