برگزاری جلسه شورای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام

جلسه شورای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، جلسه شورای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام با حضور فاطمه کارگران بافقی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی و علی اکبر محمدپناه مدیرکل ستاد اجرایی و اعضای شورای اجتماعی ستاد برگزار شد.

در این جلسه ضمن برنامه‌ریزی جهت کمک به حیاط سازی مرکز نگهداری نوزادان بی‌سرپرست حضرت قائم (عج )بهزیستی و  همچنین طرح شناسایی خانواده های مثبت سه فرزند در راستای افزایش جمعیت و اهدا سیسمونی به آنها و برنامه‌ریزی جهت آزمایش و غربالگری طیور از بیماری ها در مناطق محروم استان بحث و تبادل نظر شد.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات