دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1  دریافت فایل پيش نويس قانون تشكل ها -- -- دانلود
2 دستورالعمل تفويض اختيارات وزارت كشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاري تجمعات - -- دانلود
3 " دستورالعمل تفويض اختيار صدور مجوز دفاتر فرعي گروههاي داراي پروانه فعاليت موضوع مواد 1 و 2 قانون فعاليت احزاب ، جمعيتها و انجمن ها در شهرستانها به استانداران " و فرمهاي مربوطه --  -- دانلود
4 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
و آئين نامه هاي اجرايي آن
-- -- دانلود
5 قانون و آیین نامه انتخابات ریاست جمهوری 1399 -- دانلود
6 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 1399 -- دانلود
7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1362 -- دانلود
8 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1389 -- دانلود
9 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1363 -- دانلود
10 فلوچارت تاسیس  شعبه  احزاب در  استان 1400 -- دانلود
11 فلوچارت تاسیس دفتر نمایندگی  احزاب در شهرستان ها 1400 -- دانلود
12 --- --- -- --

        دفتر بحران

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1  شرح وظايف کارگروه تخصصي تشکلهاي مردم نهاد مديريت بحران كشور -- --  دانلود
2   - -- --

         دفتر امور زنان و خانواده

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 سیاست های کلی خانواده ابلاغی رهبر انقلاب 1395 -- دانلود
2 سیاست های کلی جمعیت ابلاغی رهبر انقلاب 1393 --  دانلود

         دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری 

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 شیوه نامه استقرار نظام انتقادات و پیشنهادها در استانداری 1401 --  دانلود
2 -- -- -- --

        اداره کل پدافند غیرعامل

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 آئین نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 1395 --  دانلود
2 دستورالعمل الزامات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری 1396 --   دانلود
3 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 1395 -- دانلود
4 -- -- -- دانلود

       دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 راهنمای روند تاسیس سمن ها ویژه متقاضی -- -- دانلود
2 راهنمای روند تمدید سمن ها ویژه متقاضی -- -- دانلود
3 صورتجلسه تاسیس- مجمع عمومی اعضا -- -- دانلود
4 صورتجلسه تاسیس- مجمع عمومی امنا -- -- دانلود
5 صورتجلسه تمدید -- -- دانلود
6 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده- تغییرات و تمدید -- -- دانلود
7 فرم گزارش عملکرد مالی و  اجرایی برای تمدید -- -- دانلود
8 طراحی سربرگ برای تاسیس -- -- دانلود

         دفتر امور شهری و شوراها

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 -- دانلود
2  قانون اصلاح موادی از قانون شوراها 1396 -- دانلود
3 دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها 1394 -- دانلود
4 -قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری 1390 -- دانلود
5 قوانین اداری مالی و منابع درآمدی شهرداری ها 1387 -- دانلود
6 قانون مدیریت پسماندها 1383 -- دانلود

         دفتر امور روستایی و شوراها

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 دستورالعمل پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی 1400 -- دانلود
2 دستورالعمل پلاک گذاری دهیاری ها 1400 -- دانلود
3 دستورالعمل حسابرسی دهیاری های استان 1400 -- دانلود
4 دستورالعمل هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری 1400 -- دانلود
5  شیوه نامه تشکیل کارگروه مشورتی مسئولین منتخب امور فنی دهیاریها 1399 -- دانلود
6 دستورالعمل شبکه نظارت عالیه استانها بر پروژه های روستایی 1398 -- دانلود
7 شیوه‌نامه ساماندهی و ایجاد بازارچه‌های محلی در روستا 1396 -- دانلود
8 شیوه‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای هادی و تعیین محدوده روستایی 1396 -- دانلود
9 ضوابط اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی دهیاریها به شرکت تعاونی دهیاریها 1395 -- دانلود
10 ضوابط واگذاری پروژه های عمرانی و خدماتی دهیاریها به شرکت تعاونی دهیاری 1395 -- دانلود
11 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها 1394 -- دانلود
12 شیوه نامه ساماندهی ماشین آلات عمرانی و خدماتی دهیاریها 1394 -- دانلود
13 دستورالعمل توزیع اعتبارات ماده 58 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1393 -- دانلود
14 شیوه نامه اجرایی دفن بهداشتی پسماندهای عادی در روستاهای کشور 1392 -- دانلود
15 نحوه تعریف پروژه های عمرانی دهیاریها -- -- دانلود
16 نحوه صدور پروانه و پایان‌کار ساختمانی در روستاهای توسط دهیاری‌ها 1387 -- دانلود

         دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 قانون جهش تولید مسکن 1400 -- دانلود
2 آیین‌نامه اجرایی مطالعات جمع آوری آب های سطحی 1400 -- دانلود
3 دستورالعمل نحوه توزیع و مصرف قیر برای آسفالت معابر شهرها 1400 -- دانلود
4 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت 1398 -- دانلود
5 آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار 1397 --  دانلود
6 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 1395 -- دانلود
7 دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 1391 -- دانلود
8 آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران 1384 -- دانلود
9 قانون برگزاری مناقصات 1383 -- دانلود
10 آیین نامه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1374 -- دانلود
11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های آن 1374 -- دانلود