مرتضی صابری
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت
شماره تماس : 03531112525
رزومه​​​​​​​
it@ostanyazd.ir
طاهره عارف نيا
محمدمهدی سيدپناه
ابراهیم سربازیان
مهدی آب پيكر
حسن حسن زاده باجگانی
حامد علاسرپنائی
مسعود احرامیان پور
سیدعلی مصلایی
مهران عسكری
03531112525
03531112580
03531112228
03531112581
03531112587
03531112583
03531112161
03531112228
03531112128
شرح وظایف مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت:
 
1-مدیریت و نظارت بر اجرای سیاستهای ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در سطح استان
2- برنامه‌ریزی جهت اجرای فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات در سطح استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی.
3- نظارت و ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در راستای ارتقای امنیت داده و اطلاعات.
4- برنامه‌ریزی در خصوص اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در مباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی.
5- ارایه خط مشی و سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرایی استان.
6- برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشها و سمینارها در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری سازمانها و نیز واحدهای ذیربط در استانداری.
7- راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر پیشخوان استان.
8- مدیریت و نظارت بر واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت.
9- نظارت بر واگذاری امور تصدی‌گری، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری و استفاده بهینه از امکانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسایل نرم‌افزاری و سخت افزاری مورد نیاز استانداری و واحدهای تابعه.
10- نظارت و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی، برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در استان.
11- همکاری و نظارت بر تهیه اسناد بالادستی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات و طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات استان با   همکاری  دستگاههای اجرایی در راستای قوانین و مقررات مربوطه و اسناد بالادستی مصوب.
12- حمایت و ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق برنامه ها و سیاست‌های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در استان.
13- هماهنگی و نظارت در اجرای همایش‌ها و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با تحقیقات و توسعه فناوری اطلاعات در استان.
14- نظارت، هماهنگی، بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات در استان .
15- برنامه‌ریزی و هماهنگی در برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان با هماهنگی وزارت کشور و سایر واحدهای سازمانی استانداری و دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه.
16- هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه شهر هوشمند از طریق واحدهای سازمانی مربوطه استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
17- برنامه‌ریزی به منظور بهره گیری از تحلیل داده های استان در راستای دستیابی به دولت هوشمند.
18- برنامه‌ریزی و نظارت بر شبکه ارتباطی دولت در استان.
19-  برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه درگاه استانی(پورتال) به منظور تحقق دولت التکرونیک در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری
20- نظارت پرکاربرد مناسب فناوری اطلاعات و حسن انجام فعالیت های امور فناوری اطلاعات در استانداری و واحدهای تابعه به منظور افزایش بهره وری
21- تدوین سیاست های امنیتی، نظارت بر انتخاب، خرید،بروزرسانی نرم افزارهای ضدویروس و باج افزار و ... به منظور افزایش ضریب امنیت شبکه در استانداری  و واحدهای تابعه
22- نظارت برحسن اجرای برگزاری مناقصه، استعلام، عقد قرارداد و خرید نرم افزارها و خدمات فنی و پشتیبانی در حوزه فناوری اطلاعات در استانداری و واحدهای تابعه
23- هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه فناوری در روستاها از طریق واحدهای سازمانی مربوطه استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
24- برنامه ریزی و پیش بینی زیرساخت در راستای ایجاد نظام یکپارچه آماری در قالب سیستم مدیریت اطلاعات در مجموعه استانداری و واحدهای تابعه
25- برنامه ریزی و نظارت در تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات استانداری و واحدهای تابعه
26- بستر سازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارایه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
27- شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط
28- ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی