شماره تلفن 111 به عنوان سامانه ارتباطي دولت و مردم (سامد) در محدوده استان آماده دريافت:

- گزارشات، نظرات، پيشنهادات و انتقادات شهروندان و هم استاني ها راجع به ادارات دولتي و نهادهاي عمومي استان يزد مي باشد.

آدرس: يزد - ميدان امام حسين (ع) - استانداري يزد - سالن شماره يك -دفتر بازرسي،مديريت عملكرد و امور حقوقي

كد پستي: 8916188614

شماره تماس : 31112282

شماره نمابر: 36284959
رایانامه:
bazrasi@ostanyazd.ir​​​​​​​​​​​​​

ملاقات مردمي: روزهاي يكشنبه

پايگاه اينترنتي: www.bazrasi.ostanyazd.ir