صفحه اصلی پایگاه اینترنتی استانداری یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفن 111 به عنوان سامانه ارتباطي دولت و مردم (سامد) در محدوده استان آماده دريافت:

- گزارشات،

- نظرات ،

- پيشنهادات

- و انتقادات

شهروندان و هم استاني ها راجع به ادارات دولتي و نهادهاي عمومي استان يزد مي باشد.

 

 

   * معرفي تلفن 111 و نحوه كاربرد آن