میز ارتباطات مردمی 

قابل توجه دستگاه های اجرایی که طبق برنامه اعلامی بازرسی استانداری اقدام به برگزاری میز ارتباطات مردمی می کنند

1-  فایل بنر  (برای بارگیری، روی عنوان کلیک کنید)
 
 
2- فرم شماره یک (برای بارگیری، روی عنوان کلیک کنید)
فرمی است که درخواست ، شکایت ، ایده و نظر شهروندان در آن درج می گردد. لذا (ضمن درج لوگوی هر دستگاه در سربرگ آن) باید به تعداد مورد نیاز تکثیر و در محل برگزاری میز ،در اختیار متقاضیان قرار گیرد. 
فرم های تکمیل شده ، روز شنبه اسکن و در سامانه سامد ثبت گردد. (برای ثبت در سامانه سامد، نیاز به نام کاربری و رمز مخصوص است که باید از واحد سامد دفتر بازرسی دریافت شود)

3- جدول شماره یک (برای بارگیری، روی عنوان کلیک کنید)
هر دستگاه با پایان گرفتن برنامه میز ارتباطات مردمی اقدام  به تکمیل جدول شماره یک خواهد کرد. جدول شماره یک، جدولی است که آمار درخواست ها به تفکیک دستگاه و به تفکیک آمار نوع درخواست (تعداد درخواست ، تعداد شکایت و ... )در آن درج می شود. هر دستگاه اجرایی مکلف است روز شنبه ،این جدول را برای دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ارسال دارد.

 

نکات و الزامات:

1- هر دستگاه صرفا از  حساب کاربری (نام کاربری و رمز عبور )که از طرف بازرسی به ایشان داده شده برای ثبت موارد در سامانه سامد استفاده کند. به دلیل برخی تنظیمات ، استفاده از حساب کاربری غیر، موجب بروز مشکلات جدی در ثبت و پیگیری درخواست ها خواهد شد.
2- حساب کاربری که برای ثبت درخواست های متقاضیان در محل نماز جمعه در اختیار هر دستگاه قرار می گیرد صرفا تا پایان وقت اداری روز های یکشنبه (یکشنبه بعد از نماز جمعه) فعال است.

3- هر دستگاه حاضر در میز صرفا درخواست های مربوط به حوزه فعالیت خود را پذیرش و ثبت کنند و از ثبت درخواست هایی که به سایر دستگاه ها مربوط است اکیداً اجتناب گردد.